Smycken av återvunnet guld

Vad är återvunnet guld?

Återvunnet guld extraheras från något som redan finns i en annan produkt. Det kan exempelvis vara utvunnet från industriella metaller eller elektronik. Syftet med denna utvinningen är att framställa något som kemiskt överensstämmer med de metaller som man kan hitta genom naturlig extrahering. Den renaste formen är som bekant 24 karat, något som sägs härstamma från det förmögna Romerska riket. Under den tidsepoken introducerade man mynt som var gjorda av rent guld och som också blev den officiella valutan i det Romerska riket.

24 karat är dock inte lämpligt att använda som smycken på grund av dess mjukhet. Man blandar därför guld med andra metaller för att åstadkomma något som är hårdare och mer lämpligt för daglig användning. Det är dessa andra metaller som kan ge objektet andra färger, det vill säga inte bara gult. Av den anledningen kan man exempelvis se guldsmycken i kulörer om vitt, rosa eller grönt. Nivån av karat avgörs således av hur många andra metaller man blandar in i slutprodukten.

Historik och miljö

Naturskyddsförening har skrivit en bra artikel om värdemetallernas tragiska historia. Detta är något som är tätt sammankopplat med den kolonialism som härjade i Afrika under flera hundra år. Många diamanter och ädelmetaller extraherades från gruvor i denna enorma kontinent. Arbetet utfördes allt som oftast av slavar och de dyraste metallerna hamnade i Europa. Många har sett filmen “Blood Diamond” som delvis skildrar de brott som begicks mot de mänskliga rättigheterna.

Extraheringen av metaller är också skadligt för miljön. 1 kg guld kräver cirka 140 kg cyanid. Utvinning som sker med lägre budget använder istället kvicksilver, något som bland annat leder till en livsfarlig miljö för arbetarna. Den här metoden bidrar starkt till de globala utsläppen av just kvicksilver. De som köper utvunnet guld bidrar till att den här utvecklingen går åt rätt håll. Det är alltså ett miljövänligt alternativ som inte bidrar till att människor får sätta livet till i fattiga länder.

Återförsäljare

Smycka

Smycka är ett företag som använder sig av återvunnet guld, i alla fall i många av de objekt som erbjuds i deras e-handelsbutiker. Det kan dock finnas andra typer av metaller i deras lokala butiker. De hävdar vidare att deras verksamhet har varit självförsörjande under en lång period, och att de saknar tillverkning utomlands.

Smycka marknadsför bland annat deras varumärke “Classic”. Dessa ringar tillverkas i Sverige och uppfyller de kriterier som finns angivet ovan. Köper man en Classic-ring får man ett certifikat som bekräftar hur ringen tillverkats. Man får även en försäkring på sitt köp. Som kund har man också möjlighet till sätta sin egen prägel på ringen. Du kan exempelvis bestämma hur många stenar ringen ska bestå av. Du kan även bestämma färgen och hur bred den ska vara. Slutligen kan du bestämma vilken typ av gravyr du vill ha på ringen. Det finns många teckensnitt och designvarianter att välja mellan.

Jewellerybyjenny

Jewellerybyjenny är en annan aktör med goda recensioner som säljer återvunnet guld. På deras hemsida kan man hitta en lång artikel om deras tillverkningsmetoder. De använder sig av en leverantör av ädelmetaller som tar de etiska frågorna på allvar. I egenskap av ett mindre företag kan de också kontrollera hela tillverkningsprocessen. Alla smycken som de säljer har förädlats i deras egen lokal. Detta fungerar som en garant för att ingen ska ha tagit skada av tillverkningen. Är du intresserad av deras produkter kan du kolla på deras hemsida eller Instagram. De har ett brett utbud som innefattar smycken både för män och kvinnor. Det finns exempelvis halsband, ringar och örhängen.

En nyanserad bild

Det finns många källor som hävdar att återvunnet guld inte är unikt för någon tillverkare. Processen att förädla ädelmetaller är ett fenomen som funnits i mer än 5000 år. Att ta vara på alla ädelmetaller är standard inom industrin. Det är något som alla marknadsaktörer sysslar med. Som kund måste man således kunna försäkra sig om att det man köper är skapat av 100% återvunnet material. Kan du inte göra det kan du inte heller försäkra dig om dess ursprung.

Ett annat problem är att extrahering av ädelmetaller inte minskar för att man gör ett medvetet val när man köper smycken. Faktum är att extraheringen har varit stabil under de senaste 10 åren. Detta är dock ett faktum som förmodligen beror på att inte tillräckligt många människor gör ett medvetet val. Dock bör man ha i åtanke att inget företag kan garantera att deras smycken bidrar till en bättre värld. Det finns inga siffror som stödjer detta.

Ett ytterligare problem är att många ädelmetaller kan få sitt ursprung utsuddat. Artikeln jag länkat till beskriver en industri i Dubai som köpte in en stor mängd av diverse olika ädelmetaller. Dessa ädelmetaller kommer ifrån allehanda olika konfliktområden i världen. Resultatet av den här omvandlingen letade sig senare ut till den globala marknaden. När ädelmetaller smälts ner på det här sättet kan man inte bevisa dess ursprung. Majoriteten av de ädelmetaller som går igenom en liknande process har sitt ursprung i kriminalitet. Exempelvis kan det handla om pengasmuggling eller stöld från konfliktområden.

Smycken av återvunnet guld

Vart är det egentliga ursprunget för de ädelmetaller som finns i Sverige? Detta är svårt att svara på. Olika källor ger olika svar. I en del fall är det dock omöjligt att bestämma ursprunget, trots att det säljs som Fairtrade. Ädelmetaller som säljs i Storbritannien eller USA kommer ofta från Kina. I Kina kan man bedriva billig förädling samtidigt som man inte erbjuder någon ursprungsdokumentation. Det finns alltså flera faktorer som man måste kontrollera för att kunna bekräfta ursprung.

Sammanfattning

Detta är en artikel som försöker beröra alla faktorer som kan relateras till återvunnet guld. Det finns ett antal olika aktörer på den svenska marknaden som säljer dessa smycken. Vissa av de större aktörerna på marknaden verkar dock inte se detta som särskilt viktigt. Många kanske följer de teorier som jag presenterat ovan, gällande hur svårt det är att spåra ursprunget för ädelmetaller. Skulle flera ta detta på allvar skulle givetvis de “smutsiga” ädelmetallerna minska i antal. Gör man ett aktivt val som konsument kan jag ändå tycka att man drar sitt strå till stacken. Det globala priset för bland annat guld är nog dock inget som kommer förändras. I vissa världsdelar kommer därför problemet kvarstå under en oöverskådlig framtid.

Kommentera